ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ